قبل از معرفی "سرچشمه هنر" ، خداوند مهربان را به دلیل نعمتهای بیشمارش ، به خاطر سلامتی ما و شما ، به خاطر توانایی در انجام کار ، به خاطر نعمت ارزشمند تفکر ، خلاقیت و هنر ، به خاطر نعمت ذیقیمت انصاف و مروت ، به خاطر نعمت بی نظیر صداقت و تعهد ، سپاس و حمد می نماییم . باشد که نگاه لطیف ذات مقدسش ، همواره ، " ما و شما " را مشمول رحمت واسعه خویش قرار داده ، درهای گنجهای بی پایانش را بر روی کسب و کار ما و شما بی حساب باز نماید.


- ماموریت ما:
ما در " سرچشمه هنر" مصمم هستیم با بهره مندی از تفکر ، خلاقیت و هنر و با رعایت اصول انسانی انصاف ، صداقت ، امانتداری و تعهد و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح اقتصادی دو جانبه ، یاریگر شما در انجام پروژه های تبلیغاتی باشیم.  


- شما در "سرچشمه هنر":
شما در "سرچشمه هنر" وسیله ای برای دریافت رزق و روزی با برکت از سوی خداوند متعال می باشید . برای همین تکریم شما مشتری گرامی ، را نه فقط در شعار که در عمل ، وظیفه غیر قابل اغماض همیشگی خود می دانیم .


- پیشنهاد ما به شما:
"سرچشمه هنر" را بیازمایید ... ما به شما اطمینان می دهیم با رعایت همه اصول گفته شده در سطور فوق ، در اولین همکاری با شما ، زمینه جلب اعتماد ارزشمندتان را فراهم کرده تا افتخار همکاری مستمر و صادقانه با شما ، نصیب "سرچشمه هنر" گردد.

 

درباره ما

ما در " سرچشمه هنر" مصمم هستیم با بهره مندی از تفکر، خلاقیت و هنر و با رعایت اصول انسانی انصاف، صداقت، امانتداری و تعهد و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح اقتصادی دو جانبه، یاریگر شما در انجام پروژه های تبلیغاتی باشیم.

برخی از مشتریان

 

اطلاعات تماس

آدرس : آدرس خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، خیابان بیستم، پلاک 2، واحد 1
تلفن تماس:    88939577      و     88936184   
تلفن همراه:  09123016430
نمابر : 89789603           تلگرام: 09030396673